O mnie

Działalność lekarska

2016

Rozpoczęcie specjalizacji z kardiologii na Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

2015

Ukończenie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych przy ul. Długiej 1/2 w Poznaniu

2014

Ukończenie Studium Podyplomowego „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

2012

Ukończenie Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

2010

Ukończenie Studium Podyplomowego „Dietetyka i Planowanie Żywienia” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

2007-2008

Staż Podyplomowy w 111 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Poznaniu.

2001-2007

Studia na Wydziale Lekarskim I w Poznaniu - zakończone tytułem lekarza medycyny.

Sierpień 2007

Praktyka naukowa- Szpital KBC Rijeka – Chorwacja, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii pod opieką prof. dr sc. Luka Zaputović.

Sierpień 2006

Praktyka naukowa- Szpital St. Luke’s Hospital – Malta, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii pod opieką prof. A. Fenech.

Lipiec 2005

Praktyka naukowa- Szpital Tanta University Hospital – Egipt, Oddział Chirurgii Ogólnej pod opieką dr Mohamed Shafeek.

Doświadczenie medyczne

W 2007 roku ukończyłam Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2010 roku ukończyłam Studium Podyplomowe „Dietetyka i Planowanie Żywienia” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

W styczniu 2013 roku otrzymałam tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy na temat subklinicznych powikłań narządowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz nadciśnieniem tętniczym.

W 2015 roku ukończylam specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu.

Od stycznia 2016 roku odbywam specjalizację z kardiologii na Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu oraz jestem wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na stanowisku adiunkta.

Szkoliłam się w ośrodkach zagranicznych (Malta, Chorwacja, Egipt). Biorę aktywny udział w konferencjach z zakresu chorób wewnętrznych, hipertensjologii, kardiologii oraz dietetyki w Polsce i za granicą. Jestem autorem publikacji, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii.

Biegle posługuję się językiem angielskim. Od 2008 roku prowadzę zajęcia ze studentami polskojęzycznymi i anglojęzycznymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w zakresie chorób wewnętrznych, hipertensjologii, kardiologii oraz dietetyki.

Kontakt

+48 504 078 414
Dr n. med. Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz ul. Suwalska 19/1 60-461, Poznań
info@cardiomedica.pl