PUBLIKACJE

Przedstawiam Państwu moje publikacje w czasopismach, podręcznikach z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii oraz dietetyki.

Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji badanej

W programie „Kobiety w czerwieni”.

Katarzyna Małaczyńska-Rajpold, Lucyna Woźnicka, Angelika Kuczmarska, Julita Janura, Iwona Lipska.

Nadciśnienie Tętnicze” tom 13 nr 1: 42- 47.

Nadciśnienie tętnicze jako problem zdrowotny populacji badanej

W programie „Kobiety w czerwieni”.

Lucyna Woźnicka, Natalia Kałek, Łukasz Lewandowski, Maciej Cymerys.

Nadciśnienie Tętnicze tom 12 nr 3: 207- 215.

Przydatność oceny czynności nerek w interpretacji ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Lucyna Woźnicka, Angelika Kuczmarska, Izabela Lipska, Mateusz Kordasz, Katarzyna Małaczyńska-Rajpold.

Nadciśnienie Tętnicze, tom 13, nr 6: 410- 416.

Ocena jakości życia pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze według ankiety SF-36.

Lucyna Woźnicka, Anna Posadzy-Małaczyńska, Grzegorz Leśkiewicz, Jerzy Głuszek.

Nadciśnienie Tętnicze tom 12 nr 2: 109- 117.

Rola preparatów złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego.

Lucyna Woźnicka, Anna Posadzy-Małaczyńska.

Przew. Lek. 2009 nr 3 (111): 58- 69.

Kardiomiopatia tako-tsubo.

Lucyna Woźnicka, Anna Posadzy-Małaczyńska. Kobiety i choroby układu krążenia pod red.: Anny Posadzy-Małaczyńskiej.

Poznań, 2009: 199- 223.

Dieta śródziemnomorska jako modelowy sposób żywienia w profilatyce chorób sercowo-naczyniowych u kobiet.

Lucyna Woźnicka, Anna Posadzy-Małaczyńska. Kobiety i choroby układu krążenia pod red.: Anny Posadzy-Małaczyńskiej.

Poznań, 2009: 199- 223.

Oblicza zespołu rakowiaka u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Izabela Klorek, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska, Beata Begier-Krasińska, Paweł Gut, Maria Gryczyńska, Jerzy Sowiński, Maciej Frankiewicz.

Nadciśnienie Tętnicze tom 14 nr 3: 227- 234

Czy powstaną nowe leki hipotensyjne?

Anna Wolska-Bułach, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Jerzy Głuszek. Cz. 1.

Nadciśnienie Tętnicze tom 14 nr 4: 235

Bisoprolol. wyd. 2 zm.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

Gdańsk: Wydaw. Med. Via Medica, 2010 (4).

Interakcje między lekami hipotensyjnymi i żywnością.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Wolska-Bułach, Anna Posadzy-Małaczyńska.

Nadciśnienie Tętnicze tom 15 nr 3: 201- 209.

Terapia złożona jako próba poprawy skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. Zastosowanie kliniczne preparatu złożonego losartan-HCTZ.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Ludwina Szczepaniak-Chicheł.

Nadciśnienie Tętnicze tom 15 supl. A: A1- A11.

Badania laboratoryjne. Choroby wewnętrzne.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz.

Podręcznik dla studentów stomatologii pod red.: T. Kosickiej i A. Rutz-Danielczak: Poznań, 2012: 47- 63.

Choroby jelita grubego. Choroby wewnętrzne.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz.

Podręcznik dla studentów stomatologii pod red.: T. Kosickiej i A. Rutz-Danielczak: Poznań, 2012: 270- 283.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz. Praca doktorska. Przydatność łącznej oceny zmian wskaźnika kostka-ramię (ABI) oraz prędkości fali tętna (PWV) w grupie kobiet i mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca i/lub nadciśnieniem tętniczym w prognozowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Poznań 2012.

Arkadiusz Niklas, Anna M. Piekarska, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Andrzej Tykarski. Bisoprolol + amlodypina. Gdańsk

Wydaw. Med. Via Medica, 2013.

Tętniak prawej tętnicy wieńcowej z przetoką do zatoki wieńcowej u pacjentki z toczniem rumieniowatym układowym.

Anna Posadzy-Małaczyńska, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Robert Juszkat, Maciej Frankiewicz, Anna Kociemba.

Kardiologia Polska 2013; tom 71 nr 12: 1329 (Impact Factor: 0.519).

Interakcje antykoagulantów z lekami i żywnością - wskazówki dla lekarza praktyka.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Wolska-Bułach, Andrzej Tykarski

Choroby Serca i Naczyń 2014; tom 11, nr 2: 78-90.

Stenoza proksymalnej części LAD u 34-letniej kobiety z nadpłytkowością samoistną leczoną za pomocą nowego stentu bioresorbowalnego.

Anna Wolska-Bułach, Anna Smukowska-Gorynia, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Aleksander Araszkiewicz, Andrzej Tykarski.

Kardiologia Polska 2014; tom 72, nr 6: 554 (Impact Factor: 0.539).

Płeć a subkliniczne naczyniowe powikłania narządowe u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/lub nadciśnieniem tętniczym.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

Przegląd Lekarski 2014: tom 71, nr 3: 129-134.

Patient with disseminated atherosclerosis, resistant hypertension and quadruple left renal artery.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska, Anna Wolska-Bułach, Maciej Frankiewicz, Robert Juszkat.

Kardiologia Polska 2014: tom 72, nr 7: 654 (Impact Factor: 0.539).

Hemodynamic and metabolic effects of estrogen plus progestin therapy in hypertensive postmenopausal women treated with an ACE-inhibitor or a diuretic.

Anna Posadzy-Malaczynska, Katarzyna Rajpold, Lucyna Woznicka-Leskiewicz, Justyna Marcinkowska.

Clin Res Cardiol 2015; 104: 38-50 (Impact Factor: 4.560).

The impact of ankle brachial index and pulse wave velocity on cardiovascular risk according to SCORE and Framingham scales and sex differences.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska, Robert Juszkat.

J. Hum. Hypertens. 2015 : Vol. 29, nr 8, s. 502-510 (Impact Factor: 2.700).

Patient with advanced coronary artery disease and psoriasis.

Anna Wolska-Bułach, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Arkadiusz Niklas, Karolina Niklas, Andrzej Tykarski.

Kard. Pol. 2015 : T. 73, nr 7, s. 570 (Impact Factor: 0.539).

Wskaźnik kostka- ramię (ABI) jako podstawowe narzędzie w ocenie tętnic obwodowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce lekarza rodzinnego.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

Med. Rodz. 2017; 20(2): 143- 147.


Doniesienia zjazdowe

Przedstawiam Państwu wykaz moich doniesień zjazdowych z konferencji odbywających sie w kraju i za granicą.

The influence of metformin treatment on the parameters of the metabolic syndrome.

Lucyna Woźnicka, Emilia Styrna, Małgorzata Nowak.

6 th International Congress of Medical Students and Young Doctors, May 14- 16, 2006, Poznań, Poland.

Peer Education HIV/ AIDS as the way to get through to next generation.

Lucyna Woźnicka, Joanna Gaertner, Magdalena Silska, Emilia Styrna.

7 th International Congress of Young Medical Scientists, May 20- 2, 2007, Poznań, Poland.

Analysis of secondary schoolgirls view about sexual education and their first visit to gynaecologist.

Lucyna Woźnicka, Joanna Buks, Emilia Styrna, Magdalena Kubiak, Maciej Wilczak.

7 th International Congress of Young Medical Scientists, May 20- 2, 2007, Poznań, Poland.

Is metformin necessary in the treatment of the metabolic syndrome?

Lucyna Woźnicka, Małgorzata Nowak, Emilia Styrna, Karina Nowak.

7 th International Congress of Young Medical Scientists, May 20- 2, 2007, Poznań, Poland.

The assessment of patients` with hypertension life quality according to SF-36 questionnaire.

Lucyna Woźnicka, Anna Posadzy-Małaczyńska, Grzegorz Leśkiewicz, Jerzy Głuszek.

18th European Meeting on Hypertension - Berlin, June 14-19, 2008.

Nadciśnienie tętnicze jako problem zdrowotny populacji badanej w programie - Kobiety w czerwieni

Lucyna Woźnicka, Natalia Kałek, Łukasz Lewandowski, Maciej Cymerys.

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie, 16-18 październik 2008.

Ocena jakości życia pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze według ankiety SF- 36.

Lucyna Woźnicka, Anna Posadzy-Małaczyńska, Grzegorz Leśkiewicz, Jerzy Głuszek.

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie, 16-18 październik 2008.

Arterial hypertension as a population health problem in the prophylactic campaign- “You have only one heart”.

Lucyna Woźnicka, Katarzyna Małaczyńska-Rajpold, Angelika Kuczmarska, Julita Janura, Iwona Lipska.

19th European Meeting on Hypertension - Milan, June 12-16, 2009.

Physical activity as a cardiovascular risk reducing factor in a population examined in a prophylactic campaign- “Ladies in Red”.

Katarzyna Małaczyńska-Rajpold, Lucyna Woźnicka, Angelika Kuczmarska, Julita Janura, Iwona Lipska.

19th European Meeting on Hypertension - Milan, June 12-16, 2009.

Assessment of metabolic parameters and renal function a prognostic factors in cardiovascular disorders in hypertensive patients.

Katarzyna Małaczynska-Rajpold, Lucyna Wożnicka-Leśkiewicz, Izabela Klorek, Angelika Kuczmarska, Izabela Lipska.

20 th European Meeting on Hypertension, Oslo, June 18-21, 2010.

Comparison of the biochemical and clinical parameters in the groups of hypertensive patients with abdominal aortic aneurysm.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczynska.

20 th European Meeting on Hypertension, Oslo, June 18- 21, 2010.

Effect of ACE inhibitor and thiazide diuretic on renal plasma flow in postmenopausal hypertensive women according hormone replacement therapy (HRT) taking.

Anna Posadzy-Małaczynska, Łukasz Stryczyński, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz.

20 th European Meeting on Hypertension, Oslo, June 18- 21, 2010.

Kidney function evaluation in the interpretation of cardiovascular risk in the group of hypertensive patients.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Katarzyna Małaczynska-Rajpold, Angelika Kuczmarska, Izabela Lipska.

20 th European Meeting on Hypertension, Oslo, June 18- 21, 2010.

Modifiable cardiovascular risk factors- are they still problems for hypertensive patients?

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Katarzyna Małaczynska-Rajpold, Angelika Kuczmarska, Izabela Lipska.

20 th European Meeting on Hypertension, Oslo, June 18- 21, 2010.

Waist circumference as a cardiovascular risk factor in a population examined in prophylactic campaign ladies in red.

Katarzyna Małaczynska-Rajpold, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Angelika Kuczmarska, Izabela Lipska, Julita Janura, Izabela Klorek.

20 th European Meeting on Hypertension, Oslo, June 18- 21, 2010.

Usefulness of ambulatory blood pressure measurement in evaluation of cardiovascular complications in the group of hypertensive patients

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Izabela Klorek, Anna Posadzy-Małaczyńska.

21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, June 17-20, 2011.

21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, June 17-20, 2011.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, June 17-20, 2011.

Association of C-reactive protein and lipid profile with subclinical organ damage based on ankle brachial index in the group of hypertensive patients.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, June 17-20, 2011.

Correlation between pulse wave velocity and estimated cardiovascular risk in the group of hypertensive and normotensive patients.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, London, April 26-29, 2012.

Correlation between estimated cardiovascular risk and anklebrachial index in the group of hypertensive patients.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, London, April 26-29, 2012.

Intima media thickness and ankle brachial index in the group of patients with hypertension and coronary artery disease.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska, Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel.

22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, London, April 26-29, 2012.

Dependence between C-reactive protein, uric acid and lipid profile in the group of hypertensive patients.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, London, April 26-29, 2012.

Grubość kompleksu błony wewnętrznej i środkowej oraz wskaźnik kostka-ramię u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz chorobą niedokrwienną serca.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska, Katarzyna Gabriel.

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Kraków, 18-20 października 2012.

Prędkość fali tętna a ryzyko sercowo-naczyniowe u hipertoników i normotoników.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Kraków, 18-20 października 2012.

Echocardiographic parameters of hypertensive patients in cardiovascular risk prediction.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

23rd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, June 14-17, 2013.

Ankle brachial index and pulse wave velocity in logistic regression model for cardiovascular risk prediction according to SCORE scale.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

23rd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, June 14-17, 2013.

Subclinical organ damage and sex differences in cardiovascular risk stratification in patients with or without hypertension.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

Joint Meeting ESH- ISH Hypertension, Athens, June 13-16, 2014.

Correlation between subclinical organ damage and cardiovascular risk stratification in both genders of hypertensive patients.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

Joint Meeting ESH- ISH Hypertension, Athens, June 13-16, 2014.

Metabolic and vascular profile in patients who underwent coronary angiography with and without hypertension.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, June 12-15, 2015.

Relationship between subclinical organ damage and cigarette smoking in both genders of hypertensive patients.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, June 12-15, 2015.

Vascular and metabolic profile in patients with and without coronary artery disease.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Paris, June 10-13, 2016.

Relationship between subclinical organ damage, cigarette smoking and cardiovascular risk in both genders of hypertensive patients .

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Paris, June 10-13, 2016 .

Sexual dysfunction in women with hypertension depending of the kind of the antihypertensive therapy .

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, June 16-19, 2017.

Uric acid and other metabolic parameters as the cardiovascular risk factors in patients with and without hypertension.

Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Anna Posadzy-Małaczyńska.

27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, June 16-19, 2017.

Kontakt

+48 504 078 414
Dr n. med. Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz ul. Suwalska 19/1 60-461, Poznań
info@cardiomedica.pl