Na wizycie wykonywane jest EKG i ECHO serca. Możliwe jest otrzymanie zaświadczenia o możliwości uprawiania sportu w grupie pacjentów od 16 do 23 roku życia.