Celem konsultacji z zakresu kardiologii jest rozpoznanie oraz leczenie następujących chorób: miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej), nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca (bradykardii oraz tachykardii) oraz zaburzeń przewodzenia, zapalenia mięśnia sercowego, wad serca (zwężeń oraz niedomykalności zastawek), guzów wewnątrzsercowych, powikłań poinfekcyjnych np. płynu w worku osierdziowym.