Badanie ultrasonograficzne stosowane w celu oceny budowy i funkcji mięśnia sercowego. Diagnostyka szmerów, duszności, bólów występujących w klatce piersiowej. Ocena wymiarów i kształtu jam serca, ewentualnych przerostów, funkcjonowania zastawek, frakcji wyrzutowej. Wykrywanie cech: choroby niedokrwiennej serca, wad zastawkowych, ubytków między jamami serca, niewydolności serca, kardiomiopatii, guzów wewnątrzsercowych, powikłań poinfekcyjnych np. płynu w worku osierdziowym.

Przygotowanie do badania: warto usunąć nadmierne owłosienie z klatki piersiowej.