Urządzenie monitorujące pracę serca pod względem występowania kołatania/ arytmii (tachykardia, bradykardia, arytmie nadkomorowe i komorowe). Uruchamiane jest przez pacjenta w czasie odczuwania dolegliwości. Wykonywane jest po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki kardiologicznej (EKG, ECHO, holter EKG).

Aparat to telemonitoringu może zostać wypożyczony pacjentowi na okres od 1 doby do 30 dni, pacjent otrzymuje końcowy raport kardiologiczny.