Omówienie zasad ziołolecznictwa zgodnego z wytycznymi naukowymi w szczególności w grupach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, arytmiami, a także hipercholesterolemią. Wizyty oferowane dla pacjentów po wykonaniu pełnej diagnostyki kardiologicznej.